RADA RODZICÓW

 

pani Aneta Czaja - przewodnicząca

pani Anna Szwed - zastępczyni przewodniczącej

pani Agnieszka Korta - skarbnik

pani Barbara Zapiór - sekretarz

TOP